Ogłoszenie- stypendium w projekcie OPUS ST

mgr inż. Małgorzata Lipczyńska

09.09.2021

Ogłoszenie - stypendium w projekcie OPUS ST  znajduje się w pdf

Konkurs wygrał mgr inż. Mariusz Gołębiowski.