Oferta pracy

dr hab. Przemysław Matuła

30.05.2019

Szanowni Państwo Studenci,

dotarła do mnie oferta pracy dla 2-3 osób (absolwentów lub kończących studia) w zakresie analizy danych medycznych,

możliwość zatrudnienia na etacie w dłuższym horyzoncie czasowym.

Absolwenci specjalności "statystyczna analiza danych" byliby najlepszymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt osobisty lub mailowy.

Przemysław Matuła