Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

dr Artur Markowski

18.11.2015

W dniu 24 listopada br. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

http://www.bip.nauka.gov.pl/…/ed398f904be58ec46edf99bf12b57…