Kryteria przyznawania punktów we wniosku o przyznanie STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w roku akademickim 2018/2019

dr Artur Markowski

18.10.2018