Erasmus 2021 - wyjazdy pracowników

mgr inż. Małgorzata Lipczyńska

25.01.2021

 

Informacje dotyczące organizacji mobilności wyjazdowych pracowników UMCS (nauczycieli akademickich i innych pracowników) w programie Erasmus+ w roku 2020/21  dostępne są na stronie internetowej:

https://www.umcs.pl/pl/miedzynarodowa-mobilnosc-edukacyjna-pracownikow,5161.htm#page-1