Ochrona własności intelektualnej - przepisywanie ocen

dr Beata Jarosz

05.10.2020

Uprzejmie informuję, że osoby, które zaliczyły wykład z Ochrony własności intelektualnej na innym kierunku studiów, mają możliwość przepisania oceny z przedmiotu, jeśli został on zaliczony na minimum 4,0. W takiej sytuacji proszę o przesłanie mailem (beata.jarosz@poczta.umcs.lublin.pl) następujących informacji: numer albumu; kierunek studiów, na którym aktualnie powinien zostać zaliczony wykład; kierunek studiów, na którym przedmiot został zaliczony; ocena z przedmiotu i rok akademicki, w którym uzyskano zaliczenie.

Na wnioski o przepisanie oceny czekam do końca października; po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Beata Jarosz