Obowiązkowy wykład dla studentów I roku I stopnia WH (s. zim. 2019/20)

mgr Urszula Kurzątkowska

28.09.2019

Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMCS przedstawia harmonogram obowiązkowego wykładu dla studentów I roku I stopnia wymienionych niżej kierunków.

„Życiozaradni o problemach i radzeniu sobie z nimi”
dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS

środa, od godz. 16.20
Mała Aula na Wydziale Humanistycznym UMCS
(pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a)

2.10.2019
            
Anglistyka
               E-edytorstwo i techniki redakcyjne

9.10.2019
            
Hispanistyka
               Lingwistyka stosowana

16.10.2019
            
Archeologia
               Germanistyka
               Technologie cyfrowe w animacji kultury
               Turystyka historyczna

30.10.2019
            
Historia
               Romanistyka
               Rusycystyka

13.11.2019
            
Filologia polska
               Logopedia z audiologią
               Ukrainistyka

20.11.2019
            
Architektura informacji
               Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
               Kulturoznawstwo
               Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie
               Portugalistyka