Kontakt do prof. Anny Brzozowskiej-Krajki

mgr Katarzyna Brzyska

30.09.2020

W związku z przejściem na emeryturę prof. dr hab. Anny Brzozowska-Krajki jest nieaktualny jej służbowy adres mailowy. Pani Profesor prosi o kontakt zainteresowane osoby za pośrednictem adresu e-mail: an_bikay@wp.pl.