dr hab. Anna Choma-Suwała: Odwołanie zajęć

mgr Katarzyna Brzyska

04.03.2021

W dniu 4.03.2021 Pani dr hab. Anna Choma-Suwała odwołuje zajęcia i konsultacje. Zajęcia zostaną odrobione w później ustalonym terminie.