Bezpłatna pomoc psychologiczna dla studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów UMCS

mgr Urszula Kurzątkowska

13.06.2017

Przypominamy, że studenci, doktoranci, absolwenci i pracownicy UMCS mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego w poradniach psychologicznych - w Domu Studenckim BABILON, w Biurze Rozwoju Kompetencji, w Punkcie Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM oraz w ramach projektu Przyjazny Uniwersytet. Pomocy w sprawach związanych ze studiami udziela również Pełnomocnik Rektora ds. studenckich.

Szczegóły oferty oraz kontakt do poszczególnych zespołów doradczych znajduje się na stronie: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,34,bezplatna-pomoc-psychologiczna,51653.chtm