Zajęcia zdalne

dr hab. Paweł Sikora

21.03.2020

Proszę wszystkich studentów, którzy jeszcze nie ustalili ze mną zajęć on-line o jak najszybszy kontakt e-mail w tej sprawie.