Szanowni Państwo Pracownicy WFiS. Protokoły w systemie USOS

dr hab. Urszula Kusio

20.06.2020

Szanowni Państwo Pracownicy WFiS.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020 r Rektora UMCS z dnia 6 maja 2020 r zmieniającym Zarządzenie Nr 12/2018 r Rektora UMCS z dnia 27 maja 2018 r, od aktualnego semestru protokoły nie są drukowane (nie ma wersji papierowej). Ewentualne uzupełnienia protokołów (po ich zamknięciu) będę mogły być wprowadzane tylko przez pracownika dziekanatu Panią mgr Izabelę Soleniec ,wyłącznie na PISEMNY WNIOSEK osoby odpowiedzialnej za wstawianie ocen do systemu USOS.

W przypadku wątpliwośći jestem do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

dr hab. Urszula Kusio,prof. UMCS

prodziekan ds studenckich