Seminarium magisterskie

dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak

08.10.2020

Zapraszam na seminarium magisterskie dla studentów 1 roku socjologii II stopnia.

Termin spotkań: czwartki 11.30-13.00.

Miejsce: pokój 109 w Instytucie Socjologii.

Można też zgłosic się mailowo: akolasa@hektor.umcs.lublin.pl

Forma seminarium: hybrydowa lub tradycyjna - do uzgodnienia.

Zakres: przemiany społeczne w Polsce współczesnej, porównawcze analizy społeczeństwa polskiego, społeczności lokalne i regionalne, w tym badania Lublina i odrębności Polski Wschodniej.