Nabór wniosków o powołanie zespołów badawczych w Instytucie Filozofii UMCS

dr hab. Piotr Konderak

26.09.2020

Dyrektor Instytutu Filozofii ogłasza nabór wniosków o powołanie zespołów badawczych w Instytucie Filozofii UMCS 

oraz konkurs grantowy dla zespołów badawczych

 

Celem powołania zespołów badawczych jest stymulacja nowatorskich i oryginalnych badań realizowanych w Instytucie Filozofii w formie projektów badawczych, wsparcie współpracy naukowej pomiędzy pracownikami różnych katedr w obrębie Instytutu Filozofii UMCS, wsparcie współpracy pomiędzy pracownikami Instytutu Filozofii a pracownikami innych jednostek krajowych i zagranicznych (w szczególności innych jednostek badawczych UMCS), a także wsparcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 Termin składania wniosków: 15 listopada 2020