KOMUNIKAT DZIEKANA: zajęcia zdalne 26-28 stycznia

dr hab. Leszek Kopciuch

25.01.2022

W związku z zaleceniem sformułowanym  w trakcie posiedzenia Zespołu anty-covidowego UMCS w dniu 21 stycznia br., zgodnie z którym należy zajęcia realizować, na ile to możliwe, w trybie zdalnym (ze względu na zagrożenia związane z V falą pandemii), informuję, że zajęcia na wszystkich kierunkach na WFiS w okresie od środy do piątku (26-28 stycznia) odbywają się w trybie zdalnym. Informacja co do trybu zajęć w okresie od 31 stycznia do 4 lutego zostanie przekazana w piątek 28 stycznia.