KOMUNIKAT DZIEKANA: zajęcia zdalne

dr hab. Leszek Kopciuch

28.01.2022

Szanowni Państwo,
informuję, że zajęcia na wszystkich kierunkach na WFiS od dnia 31 stycznia do końca sememstru odbywają się w trybie zdalnym.