KOMUNIKAT DZIEKANA: zajęcia zdalne

dr hab. Leszek Kopciuch

22.01.2022

W związku z zaleceniem sformułowanym  w trakcie posiedzenia Zespołu anty-covidowego UMCS w dniu 21 stycznia br., zgodnie z którym należy zajęcie realizować, na ile to możliwe, w trybie zdalnym (ze względu na zagrożenia związane z V falą pandemii), informuję, że zajęcia na wszystkich kierunkach na WFiS w poniedziałek i wtorek 24-25 stycznia odbywają się w trybie zdalnym. Informacja co do trybu zajęć w kolejnych dniach zostanie przekazana w poniedziałek 24 stycznia.