KOMUNIKAT DZIEKANA: TRYB ZALICZEŃ i EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ

dr hab. Leszek Kopciuch

17.06.2021

Szanowni Państwo,

w oparciu o Zarządzenie Nr 46/2021 Rektora UMCS informuję, że zaliczenia i egzaminy w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021 na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii odbywają się w trybie zdalnym, w sposób opisany w/w Zarządzeniu. Szczegółowy wykaz przedmiotów i wykorzystywanych narzędzi informatycznych zawiera poniższe zestawienie:

Z wyrazami szacunku

Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

Dziekan WFiS