KOMUNIKAT DZIEKANA: TRYB ZALICZEŃ i EGZAMINÓW W SESJI

dr hab. Leszek Kopciuch

27.01.2021

Szanowni Panstwo,

w oparciu o Zarządzenie Nr 111/2020 Rektora UMCS informuję, że wszystkie zaliczenia i egzaminy w sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021 na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii odbywają się w trybie zdalnym, w sposób opisany w/w Zarządzeniu. Szczegółowy wykaz przedmiotów i wykorzystywanych narzędzi informatycznych zawiera poniższe zestawienie:

 

 

 

 

Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

Dziekan Wydziału Filozofii i SOcjologii