KOMUNIKAT DZIEKANA: OD 17.10.2020 - NAUCZANIE ZDALNE

dr hab. Leszek Kopciuch

16.10.2020

Szanowni Państwo,

informuję, że począwszy od dnia 17 października br. wszystkie zajęcia prowadzone na kierunkach studiów stacjonarnych na Wydziale Filozofii i Socjologii w semestrze zimowym będą prowadzone jedynie przy wykorzystaniu technik i metod nauczania na odległość -przy wykorzystaniu Wirtualnego Kampusu oraz MS Teams. Zajęcia powinny odbywać się w godzinach zgodnych z ustalonym dla tego semestru rozkładem zajęć. Przejście do systemu zdalnego obowiązuje do odwołania.

Z wyrazami szacunku 

dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

dziekan WFiS