KOMUNIKAT DZIEKANA: NAUCZANIE ZDALNE W SEMESTRZE LETNIM

dr hab. Leszek Kopciuch

18.02.2021

Szanowni Państwo,

informuję, że wszystkie zajęcia prowadzone na kierunkach studiów stacjonarnych na Wydziale Filozofii i Socjologii w semestrze zimowym będą prowadzone przy wykorzystaniu technik i metod nauczania na odległość -przy wykorzystaniu MS Teams oraz Wirtualnego Kampusu.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

dziekan WFiS