KOMUNIKAT DZIEKANA

dr hab. Leszek Kopciuch

15.06.2020

Szanowni Państwo,
informuję, że zaliczenia końcowe i egzaminy w sesji letniej roku
akademickiego 2019/2020 na Wydziale Filozofii i Socjologii odbywają się w
trybie "zdalnym". Zasady ich przeprowadzania są określone w
Zarządzeniu nr  34/2020 Rektora  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej w
Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu oraz organizacji zaliczeń
końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Z wyrazami szacunku
Leszek Kopciuch