Kolokwium i egzamin poprawkowy z metodologii

dr hab. Artur Koterski

31.08.2018

Kolokwium poprawkowe z metodologii dla II r. kognitywistyki odbędzie się 10.09, o godz. 13:30 (s. 101); termin egzaminu to 17.10, godz. 13:30 (aula).