WYPŁATA ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH W LIPCU 2021

mgr Beata Lipczyńska

06.07.2021

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH W LIPCU 2021

W związku z wypłatą świadczeń stypendialnych w lipcu 2021 Dziekanat WE informuje, że wszystko odbywa się tak jak dotychczas przez wcześniejsze 9 miesięcy, nastąpiło jedynie wydłużenie wypłat o 1 miesiąc, ale wszystkie pozostałe zasady określone w Regulaminie nadal obowiązują.

Jeśli student otrzymał już stypendium i nic się w jego sytuacji nie zmieniło, to nie musi składać nowego wniosku ani wykonywać żadnej innej czynności.

Zgodnie z treścią Regulaminu (§13 ust. 1) „Student jest zobowiązany do poinformowania pracowników dziekanatu o zaistnieniu każdej sytuacji, mającej wpływ na prawo do przyznanych świadczeń.” Oznacza to między innymi, że jeśli student w lipcu nie zamieszkuje w akademiku lub na stancji, powinien wypełnić nowy wniosek (tylko wniosek, bez oświadczenia o dochodach) w systemie USOSweb o samo stypendium socjalne (bez zwiększenia) w terminie do 15 lipca.