UWAGA!!! POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

mgr Beata Lipczyńska

29.09.2017

 

UWAGA!!!

POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Studenci Wydziału Ekonomicznego generują i składają wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) w formie elektronicznej poprzez USOSweb (nie dotyczy stypendium rektora). Po wygenerowaniu oświadczenia o dochodach oraz wniosku w USOSweb, wniosek oraz oświadczenie należy wydrukować i wraz z całą dokumentacją złożyć w formie papierowej w dziekanacie.

 

HARMONOGRAM

postępowania w sprawie wniosków  o przyznanie świadczeń socjalnych

Od 29.09.2017 r. - uruchomienie generowania wniosków w USOSweb o stypendium socjalne, stypendium socjalne ze zwiększeniem, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga; od tego momentu możliwe jest wypełnianie, zatwierdzanie, drukowanie i poprawianie wniosków. Wersję papierową wygenerowanego wniosku wraz z kompletem dokumentów należy niezwłocznie złożyć w dziekanacie.

13.10.2017 r.  godz. 23:59 - zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w USOSweb; do tego czasu konieczne jest wygenerowanie wniosku i wydrukowanie.

Do 19.10.2017 r.  - ostatni dzień przyjmowania dokumentów przez dziekanaty w wersji papierowej; należy dostarczyć komplet dokumentów do swojego dziekanatu, będący potwierdzeniem sytuacji materialnej studenta lub potwierdzeniem stopnia niepełnosprawności lub zaistniałego zdarzenia losowego wraz  z wygenerowanymi w USOSweb i podpisanymi wnioskami i oświadczeniem  o dochodach w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne bądź stypendium socjalne ze zwiększeniem. 

 

Instrukcje dla studentów będą znajdować się w kilku miejscach: 
przy wnioskach na USOSweb u każdego studenta, na stronie UMCS w zakładce
STUDENT -> stypendia: http://www.umcs.pl/pl/instrukcje,7760.htm