UWAGA! KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI DLA STUDENTÓW

mgr Beata Lipczyńska

04.04.2018

Szanowni Studenci,

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej już edycji Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości, współorganizowanego przez SKwP o/Lublin, WE UMCS i KUL.

Do wygrania laptop oraz miesięczne praktyki w firmie doradczej.

Informacja o konkursie (terminy, karta zgłoszeń, regulamin) zamieszczona jest na stronie SKwP pod linkiem:

 http://skwp.lublin.pl/aktualnosci/ix-miedzyuczelniany-konkurs-wiedzy-z-rachunkowosci-dla-studentow-99