UWAGA – DOTYCZY STYPENDIÓW REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

mgr Beata Lipczyńska

02.10.2019

UWAGA – DOTYCZY STYPENDIÓW REKTORA

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Szanowni Studenci

W roku akademickim 2019/2020 Studenci generują wnioski o stypendium Rektora za pośrednictwem platformy USOSweb w terminie od 4 do 13 października 2019.

Po wygenerowaniu wniosku należy go wydrukować i podpisać, dołączyć niezbędne zaświadczenia i całość złożyć do Zespołu Komisji Socjalnej Wydziału Ekonomicznego w sali 101 (I piętro) w terminie od 7 do 14 października br. w godzinach trwania dyżurów Zespołów KS – harmonogram poniżej. Średnie ocen za poprzedni rok akademicki pojawią się w wygenerowanym w USOS-ie wniosku (średnią należy sprawdzić, po złożeniu wniosku nie będzie możliwa zmiana średniej). Jedynie Studenci I roku II stopnia, którzy ukończyli licencjat nie na Wydziale Ekonomicznym muszą dostarczyć do właściwego Dziekanatu zaświadczenie o średniej z poprzedniej Uczelni/Wydziału.

Uwaga! Wygenerowanie wniosku o stypendium rektora po 13 października nie będzie możliwe. 

UWAGA – DOTYCZY WYŁĄCZNIE WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO:

Złożenie w/w dokumentów będzie możliwe po wcześniejszym zarezerwowaniu swojej wizyty
w Zespole KS za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji do składania wniosków (rezerwacja on-line): http://dziekanat.strongsoft.pl/ - termin uruchomienia rejestracji zostanie podany wkrótce

Harmonogram przyjmowania wniosków:

07.10.2019 (poniedziałek) – 9.00-13.00; 14.00-19.00

08.10.2019 (wtorek ) – 11.30-17.00

09.10.2019 (środa) - 9.30 - 13.00

10.10.2019 (czwartek) - 14.45 - 19.00

11.10.2019 (piątek) - 11.30 - 16.00

12.10.2019 (sobota) studenci niestacjonarni - 9.00 - 14.00

14.10.2019 (poniedziałek) - 9.00 - 13.00 14.00 - 19.00