UWAGA – DOTYCZY STYPENDIÓW REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

mgr Beata Lipczyńska

02.10.2018

UWAGA – DOTYCZY STYPENDIÓW REKTORA

NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Szanowni Studenci

Od roku akademickiego 2018/2019 Studenci generują wnioski o stypendium Rektora za pośrednictwem platformy USOSweb w terminie od 4 do 13 października 2018.

Po wygenerowaniu wniosku należy go wydrukować i podpisać, dołączyć niezbędne zaświadczenia i całość złożyć do Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej Wydziału Ekonomicznego w sali 101 (I piętro) w terminie od 4 do 15 października br. w godzinach trwania dyżurów WSKS – harmonogram poniżej. Średnie ocen za poprzedni rok akademicki pojawią się w wygenerowanym w USOS-ie wniosku. Jedynie Studenci I roku II stopnia, którzy ukończyli licencjat nie na Wydziale Ekonomicznym muszą dostarczyć do właściwego Dziekanatu zaświadczenie o średniej z poprzedniej Uczelni/Wydziału.

Uwaga! Wygenerowanie wniosku o stypendium rektora po 13 października nie będzie możliwe. 

Przed rozpoczęciem generowania wniosku zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie stypendium rektora

UWAGA – NOWOŚĆ – DOTYCZY WYŁĄCZNIE WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO:

Złożenie w/w dokumentów będzie możliwe po wcześniejszym zarezerwowaniu swojej wizyty
w WSKS za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji do składania wniosków (rezerwacja on line): http://dziekanat.strongsoft.pl/

Harmonogram przyjmowania wniosków:

4.10.18 (czwartek) 8.00-11.00 i 15.00-16.00

5.10.18 (piątek) 8.00-14.00

8.10.18 (poniedziałek) 15.00 -17.30

9.10.18 (wtorek) 12.00-17.00

10.10.18 (środa) 8.00-11.00 i 15.00-20.00

11.10.18 (czwartek) 8.00-11.00 i 15.00-16.00

12.10.18 (piątek) 8.00-14.00

13.10.18 (sobota) dla niestacjonarnych 8.00-12.00

15.10.18 (poniedziałek) 8.00-9.00  - termin specjalny dla osób niebędących w stanie złożyć wniosku we wcześniejszym terminie, zmiana Sali 101 na pokój 317.