UWAGA – BARDZO WAŻNE DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

mgr Beata Lipczyńska

02.10.2019

UWAGA – BARDZO WAŻNE

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Szanowni Studenci

 

W roku akademickim 2019/2020 Studenci generują oświadczenie o dochodach oraz wnioski
o świadczenia socjalne (stypendium socjalne/ze zwiększeniem, stypendium specjalne
dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) za pośrednictwem platformy USOSweb. Prawidłowo wygenerowane oświadczenie o dochodach oraz wniosek należy zarejestrować, wydrukować, podpisać, a następnie złożyć w Dziekanacie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta w określonym terminie.

UWAGA – DOTYCZY WYŁĄCZNIE WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO:

Złożenie w/w dokumentów będzie możliwe po wcześniejszym zarezerwowaniu swojej wizyty
w Dziekanacie WE za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji do składania wniosków (rezerwacja on-line): http://dziekanat.strongsoft.pl/ - termin uruchomienia rejestracji zostanie podany wkrótce

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków, prosimy o ułożenie dokumentów
w następującej kolejności:

  1. Wniosek o stypendium socjalne na rok akademickim 2019/2020 (wydruk z USOS-web)
  2. Dokument uzasadniający przyznanie stypendium socjalnego ze zwiększeniem (np. zamieszkiwanie na stancji lub w DS, sieroctwo lub półsieroctwo)
  3. Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2019/2020 (wydruk z USOS-web)
  4. Zaświadczenia i inne dokumenty poszczególnych członków rodziny według kolejności wymienionej w oświadczeniu (układamy zaświadczenia według osób, a nie np. wg rodzaju)
  5. UWAGA: Wszyscy pełnoletni członkowie rodziny wypełniają obowiązkowo Załącznik 4.2.
  6. NOWOŚĆ: Komisja odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 16 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), jeżeli nie dołączy do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

 

Dziekanat przyjmuje jedynie wnioski prawidłowo wypełnione i kompletne

(prosimy pamiętać o złożeniu wymaganych podpisów).

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów UMCS w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2019 Rektora UMCS.