Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2021/2022

mgr Beata Lipczyńska

29.07.2021

Stypendium ministra

dla studentów na rok akademicki 2021/2022

STUDENCI Wydziału Ekonomicznego zainteresowani uzyskaniem stypendium ministra za znaczące osiągnięcia proszeni są o zgłaszanie się do dnia 8 października 2021 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: justyna.nowaczynska@mail.umcs.pl, podając swoje dane: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer albumu oraz numer telefonu.

Wszelkie informacje i procedury dostępne są na stronie UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,34,stypendium-ministra-dla-studentow-w-roku-akademickim-2021-2022,103758.chtm