Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

mgr Beata Lipczyńska

12.07.2017

 Stypendia

ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

na rok akademicki 2017/2018 

STUDENCI I DOKTORANCI Wydziału Ekonomicznego zainteresowani uzyskaniem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia proszeni są o składanie wniosków w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 roku na aktualnie obowiązujących formularzach.

Kwestie przyznania stypendiów regulują przepisy opublikowane na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/:

 

Powyższe rozporządzenia określają szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, wskazują katalog wybitnych osiągnięć oraz określają wzory wniosków.