Praktyki zawodowe - informacje

mgr Ewelina Berlińska

25.04.2018

Studentów realizujący w tym semestrze praktyki objęte planem studiów (I stopień:I rok AG i L; II rok AG, E, FiR, L, Z, II stopień: I rok L) informujemy:

1. 31 maja br. upływa termin zgłoszenia praktyki w Systemie Obsługi Praktyk.
2. W tym terminie należy złożyć ewentualne wnioski o zaliczenie praktyki na podstawie innej aktywności.
3. Procedura realizacji praktyk zawodowych dostępna na stronie WE (zakładka dla Studentów – Praktyki studenckie).
Jednocześnie informujemy, że brak zaliczenia praktyki w terminie (do 24 września br.) uniemożliwi zaliczenie semestru studiów.