Podział na grupy studentów niestacjonarnych I roku Wydziału Ekonomicznego w roku akademickim 2017/2018

mgr Beata Lipczyńska

06.10.2017

Poniżej przedstawiamy podział na grupy ćwiczeniowe i konwersatoryjne w roku akademickim 2017/2018 na studiach niestacjonarnych

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ niestacjonarne I stopnia, I rok

GRUPY CA:

CA1: A-Kap

CA2: Kas-Pr

CA3: Ps-Ż

GRUPY KW:

KW1: A-Jarzy

KW2: Jas-Lu

KW3: M-Stase

KW4: Stasz-Ż

 

LOGISTYKA niestacjonarne I stopnia, I rok

GRUPY CA/KW:

CA 1/ KW 1: A-Ł

Ca 2/ KW 2:  M-W