DYŻURY DZIEKANATU W PAŹDZIERNIKU

mgr Beata Lipczyńska

24.10.2019

Szanowni Studenci,

w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji do przyznania
i wypłaty świadczeń pomocy materialnej ulegnie zmianie harmonogram obsługi Studentów przez Dziekanat Wydziału Ekonomicznego:

      - 28 – 30 października br. – godz. 10.00 – 13.00

- 31 października br. – Dziekanat  nieczynny

w piątki -  Dziekanat nieczynny.

Dyżury weekendowe dla studentów studiów niestacjonarnych pozostają bez zmian.