Wnioski o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego 2020/2021

mgr Urszula Jackowska

14.10.2020

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium
z Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów i doktorantów prowadzony
przez Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje i terminy znajdują się na stronie głównej UMCS 
w zakładce Stypendia i kredyty -> Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego

W związku z panującą epidemią koronawirusa COVID-19, wnioski o przyznanie stypendium
z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2020/2021
przesyłane są przez studentów i doktorantów
wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Liczy się data wpływu dokumentów
do Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami na adres:

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13,
20-036 Lublin,
z dopiskiem „Stypendium WFS”.