Tematyka prac dyplomowych 2020/2021 i karty wyboru - praca licencjacka / magisterska

mgr Urszula Jackowska

16.05.2020

 

Listy propozycji tematyka prac licencjackich i magisterskich 2020/21 są już dostępne
na stronie wydziałowej wraz z Kartą wyboru – praca licencjacka / magisterska
w wersji edytowalnej w zakładce Studenci Do pobrania dla studentów.

Przypominamy, że karty wyboru należy wypełniać za pomocą edytora tekstu
i zapisywać jako plik MS Word,
co ułatwi administracyjny obieg dokumentu. 

Uprzejmie prosimy o wypełnianie i przesyłanie kart wyboru jako załącznika
do odpowiedzi zwrotnej na e-maila, przesłanego imiennie do każdego ze studentów,
zobligowanych do dokonania wyboru dotyczącego tematyki prac dyplomowych.