Szkolenia dla studentów Wydziału Chemii UMCS - rekrutacja. Ostatnia szansa zgłoszeń do godz. 15.00 do dn. 20.01.2021 r.

mgr Urszula Jackowska

20.01.2021

Wydział Chemii UMCS przypomina, że trwa rekrutacja online na Szkolenia dla studentów
Wydziału Chemii w ramach projektu "Zintegrowany UMCS".

O szkoleniach i zasadach rekrutacji informowaliśmy w Aktualnościach na stronie wydziału:

Szkolenia dla studentów Wydziału Chemii - rekrutacja online

Zgłoszenia chęci udziału w rekrutacji na szkolenia można przesyłać drogą elektroniczną
do dn. 20.01.2021 r. do godz. 15.00.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się
z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie)
należy przesłać na adres mailowy zintegrowany@poczta.umcs.lublin.pl 

Szczegółowe informacje, dokumenty do pobrania oraz program szkoleń znajdują się w zakładce:

Działania - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Chemii - Zad. 2
 
Projekt "Zintegrowany UMCS" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.