Studenci I roku I stopnia - do 17.01.2022 r. podania dot. Modułu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii

mgr Urszula Jackowska

01.12.2021

Wydział Chemii UMCS zaprasza wszystkich studentów I roku I stopnia
do wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach w ramach:


Modułu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii

Kształcenie obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela chemii. Moduł kształcenia realizowany jest równolegle ze studiami kierunkowymi.

Zajęcia wchodzące w skład modułu trwają przez pięć semestrów studiów I stopnia i trzy semestry studiów
II stopnia
, obejmują łącznie 390 godzin wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyk w szkole.

Szczegółowe informacje do pobrania w ogłoszeniu:

Wszyscy studenci I roku I stopnia, chcący wziąć udział w dodatkowych zajęciach w ramach modułu,
proszeni są o pobranie, wypełnienie oraz przesłanie skanu/złożenie formularza podania do dnia 17.01.2022 r.

Formularz jest dostępny w zakładce Studenci -> Do pobrania  dla studentów