Ogłoszenie dla studentów I roku II stopnia studiów - do 30.09.2021 r. podania o kontynuację Modułu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii

mgr Urszula Jackowska

24.09.2021

!!! UWAGA - OGŁOSZENIE !!!

dla

 Studentów I roku II ° CHCĄCYCH KONTYNUOWAĆ
udział w dodatkowych zajęciach w ramach:

Modułu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii

Prosimy o pobranie i wypełnienie podania / deklaracji uczestnictwa
w zajęciach na II stopniu studiów
 – jest to warunek konieczny do kontynuacji kształcenia w ramach modułu.

Podania / deklaracje uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej Wydziału Chemii,
zakładka Studenci - Do pobrania dla studentów

pod poniższym linkiem:

https://www.umcs.pl/pl/do-pobrania-dla-studentow,678.htm

Skan podania należy przesłać na jeden z wymienionych adresów e-mail:

wieslawa.cyrankiewicz@mail.umcs.pl ;
 agnieszka.grymuza@mail.umcs.pl

lub złożyć w Dziekanacie (pok. 16)
do dnia 30.09.2021 r.