Nowe podziały grup poszczególnych specjalności 2020/2021 sem. zimowy

mgr Urszula Jackowska

25.09.2020

Nowe podziały grup poszczególnych specjalności 2020/2021 semestr zimowy

Informujemy o nowym podziale grup studentów stacjonarnych
na grupy w poszczególnych specjalnościach kierunku Chemia.

Przypominamy, że wszystkie obowiązujące aktualizacje list studentów i planów
są zamieszczane w zakładce Studenci -> Plany zajęć i listy studentów

Nowe podziały grup zostały wprowadzone ze wględu na sytuację epidemiczną
i organizację zajęć obowiązującą w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Chemii UMCS.

W związku z rekrutacją, prowadzoną przez Internetową Rejestrację Kandydatów
do dn. 2 pażdziernika br.
listy studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia,
w ramach poszczególnych specjalności, będą systematycznie
uzupełniane, po przekazaniu przez IRK potwierdzonej listy przyjętych kandydatów.

Prosimy o dokładne sprawdzanie daty i godziny wprowadzanych aktualizacji.