Nowe plany zajęć obowiązujące od dnia 1 czerwca 2020 r. w semestrze letnim 2019/2020

mgr Urszula Jackowska

26.05.2020

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. zostają wznowione zajęcia
dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Chemii UMCS
w ramach kontynuacji semestru letniego 2019/2020.

Przypominamy, że wszystkie obowiązujące aktualizacje planów są zamieszczane
w zakładce Studenci -> Plany zajęć i listy studentów

Uwaga! Plany mogą ulec zmianie.

Uprzejmie prosimy o sprawdzanie aktualizacji planów.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zajęć dydaktycznych i sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej zostały przedstawione na stronie głównej UMCS:

PISMO OKÓLNE Nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie z dnia 26 maja 2020 r. zmieniające Pismo Okólne Nr 1/2020 Rektora UMCS z dnia 1 marca 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020

Informacje dotyczące zakwaterowania w domach studenckich w związku
ze wznowieniem zajęć dydaktycznych od dnia 1 czerwca 2020 r. zawarte zostały
na stronie głównej UMCS:

ZARZĄDZENIE Nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią powyższych

dokumentów wydanych przez Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

oraz śledzenie bieżących informacji na stronie głównej UMCS, w dolnej zakładce Akty prawne.


Do zobaczenia na Wydziale Chemii UMCS!