Komunikat Centrum Kultury Fizycznej dla studentów dot. organizacji zajęć z wychowania fizycznego

mgr Urszula Jackowska

22.10.2020

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych I roku I stopnia

Przekazujemy komunikat Centrum Kultury Fizycznej UMCS dotyczący organizacji
zajęć z wychowania fizycznego
w obecnej sytuacji epidemicznej, z uwzględnieniem zasad
i ograniczeń obowiązujących w strefie czerwonej – wprowadzonej na terenie miasta Lublina
od dnia 17 października 2020 r. do odwołania.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższego komunikatu CFK UMCS
i przestrzeganie zasad organizacji zajęć.

Przypominamy studentom Wydziału Chemii UMCS,
którzy nie dokonali jeszcze rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego
w systemie USOS WEB UMCS, że są proszeni o pilny kontakt z CKF UMCS (81 533 71 99)
do dnia 28.10.2020 r. (patrz punkt 5/ komunikatu).Szanowni Studenci,

wobec pojawiających się licznych zapytań i wątpliwości, przesyłanych przez Państwa drogą elektroniczną
lub telefonicznie, poniżej przekazujemy aktualne informacje dotyczące zajęć z wychowania fizycznego:

1/ zajęcia stacjonarne z wychowania fizycznego odbywają się zgodnie z planem zajęć dydaktycznych,
zamieszczonym na stronie ckf.umcs.pl;

2/ studenci zapisani na zajęcia stacjonarne, którzy z różnych względów nie będą mogli w nich uczestniczyć,
będą mogli kontynuować realizację zajęć w formule online bez konieczności przenoszenia z grup stacjonarnych
do grup online w systemie USOS WEB UMCS;

3/ studenci, o których mowa powyżej, pozostaną w swoich grupach stacjonarnych w systemie USOS WEB.

Nauczyciel prowadzący skontaktuje się z nimi elektronicznie – MS Office Teams oraz pocztą elektroniczną
w celu ustalenia alternatywnej formy realizacji zajęć;

4/studenci, którzy z powodu zmian planów zajęć na Wydziałach, muszą zmienić termin zajęć z wychowania fizycznego
kontaktują się z CKF UMCS elektronicznie (ckf@umcs.pl) lub telefonicznie (81 533 71 99)
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00;

5/ studenci, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego
w systemie USOS WEB UMCS proszeni są o pilny kontakt z CKF UMCS (81 533 71 99) do dnia 28.10.2020 r.


Od dnia 29.10.2020 r. rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego nie będzie możliwa,
czego konsekwencją będzie niezaliczenie przedmiotu.

źr.: Centrum Kultury Fizycznej UMCS