Immatrykulacja 2017/18

dr Karol Pilorz

25.09.2017

Immatrykulacja studentów I roku I stopnia odbędzie się 2 paździenika. Więcej w aktualnośćci.