Dostęp on-line do czasopism wydawnictwa Taylor & Francis

dr Karol Pilorz

15.01.2016

Tabela "Bazy bibliograficzno-tekstowe czasopism chemicznych" na stronie wydziałowej została uzupełniona o wydawnictwo Taylor & Francis. Uzyskujemy między innymi dostęp do blisko 100 czasopism chemicznych, w tym 20 z analityki chemicznej, z których dwa to czasopisma chromatograficzne. Są to Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies (dostęp do 1997 r. włącznie) i "Solvent Extraction and Ion Exchange".