Zwolnienie z zajęć w dniu 23 stycznia 2020 r. od godziny 12.00 dla uczestników spotkania promującego książkę Andrzeja Białkowskiego i Wojciecha J. Burszty

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

15.01.2020

Dziekan Wydziału Artystycznego dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS zwalnia z zajęć dydaktycznych w dniu 23 stycznia 2020 r. od godziny 12.00 studentów  II i III roku pierwszego stopnia oraz II roku drugiego stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, którzy chcą uczestniczyć w prezentacji książki Andrzeja Białkowskiego i Wojciecha J. Burszty „Jedzie pan jazz: edukacja jazzowa i popkulturowa perspektywie antropologicznej”.

Miejsce spotkania: Biblioteka Główna UMCS, ul. Radziszewskiego 11, Czytelnia Ogólna – I piętro.