Zwolnienie z zajęć dla uczestników Konferencji Kreatywnej „LUBELSKI WZÓR 2019” – piątek 22 listopada 2019 od godz. 10.30

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

21.11.2019

Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS zwalnia z zajęć dydaktycznych studentów i wykładowców, którzy chcą uczestniczyć w Konferencji Kreatywnej  "Lubelski Wzór 2019" w piątek 22 listopada 2019 od  godz. 10.30.

dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS