Zmiana w organizacji zajęć na Wydziale Artystycznym od czwartku 5 listopada 2020 r.

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

02.11.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Nauczyciele,

W związku z aktualnym stanem epidemii od czwartku 5 listopada 2020 r.  zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej z wyjątkiem :

1) pozostawienia w formie hybrydowej zajęć o charakterze praktycznym na pierwszym roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich – rozkład zajęć pierwszego roku studiów bez zmian, zajęcia odbywają się jak dotychczas w podziale na grupy A i B,

2) stacjonarnych indywidualnych konsultacji/spotkań ze studentami w zakresie zajęć o charakterze praktycznym
na pozostałych latach studiów (np. korekta prac, wykonanie odbitek graficznych, wykonanie rzeźby),

3) stacjonarnych zajęć indywidualnych, np. z zakresu dyrygowania, instrumentu i śpiewu (z akompaniamentem),
na wszystkich latach studiów,

4) stacjonarnej realizacji dyplomów artystycznych na ostatnim roku studiów – w formie spotkań indywidualnych ze studentami prowadzonych w terminach zgodnych z rozkładem zajęć.

Dalej obowiązują  tygodniowe rozkłady zajęć.  Zajęcia, które przechodzą w tryb zdalny muszą odbywać się według dotychczasowych tygodniowych rozkładów zajęć.

Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje zapoznanie się z  poniższymi zasadami organizacji zajęć na Wydziale Artystycznym, które wprowadza się od czwartku 5 listopada 2020 r. 


 

Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia,

dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie