Zmiana trybu pracy administracji Wydziału Artystycznego

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

04.04.2020

Szanowni Państwo,

W oparciu o ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, §4. 1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.

W  związku z powyższym informuję, że od poniedziałku 6 kwietnia 2020 r.  pracownicy dziekanatu, sekretariatów i pozostali pracownicy administracji Wydziału Artystycznego pracują w trybie zadaniowym (praca zdalna) przez większość godzin pracy. 

Wszystkie sprawy prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

Dziekanat: artystyczny@poczta.umcs.lublin.pl

Dziekan: asp@umcs.pl

Prodziekan: alicja.kupiec@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik ds. administracji: warto@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretariat ISP: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretariat IM: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik administracji budynku: jolanta.miturzynska@poczta.umcs.lublin.pl

Koordynator ds. promocji: renata.gogol@poczta.umcs.lublin.pl