Zasady dyplomowania w roku akad. 2020/2021

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

29.05.2021

Zmiany zasad dyplomowania w roku akad. 2020/2021 wynikające z przeciwdziałania Covid-19 ustalone przez Dziekana, po zaopiniowaniu przez Kolegium dziekańskie WA:

  1. Egzaminy dyplomów artystycznych mają formę stacjonarną.
  2. Egzaminy dyplomów artystycznych w formie stacjonarnej przeprowadzane są z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tj. w szczególności z zachowaniem liczby osób odpowiedniej dla powierzchni danego pomieszczenia, z zachowaniem wymaganych odległości i określeniem dokładnych godzin przybycia osób uczestniczących w egzaminie, zakładając przerwy pomiędzy egzaminami dyplomowymi poszczególnych osób.
  3. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu dyplomu artystycznego w formie wideokonferencji internetowej z wykorzystaniem aplikacji Teams na prośbę studenta umotywowaną niemożnością stawienia się na egzamin stacjonarny.
  4. Egzaminy dyplomowej pracy pisemnej na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Artystycznym przeprowadzane są w formie wideokonferencji internetowej z wykorzystaniem aplikacji Teams.
  5. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów dyplomowej pracy pisemnej w formie stacjonarnej na wniosek Przewodniczącego Komisji złożony do dziekana drogą elektroniczną asp@umcs.pl . Egzaminy w formie stacjonarnej przeprowadzane są z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tj. w szczególności z zachowaniem liczby osób odpowiedniej dla powierzchni danego pomieszczenia, z zachowaniem wymaganych odległości i określeniem dokładnych godzin przybycia osób uczestniczących w egzaminie, zakładając przerwy pomiędzy egzaminami dyplomowymi poszczególnych osób.
  6. Terminy egzaminów dyplomowych oraz szczegółowe zasady i wzory dokumentacji podane są w zakładce Dla studentaDyplomowanie 2020/2021.