ZARZĄDZENIE REKTORA - ODWOŁANIE ZAJĘĆ DO 15 KWIETNIA 2020

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

11.03.2020

ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
§2.1. 
Z dniem dzisiejszym odwołane zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane na Uniwersytecie. Zajęcia nie będą realizowane do odwołania, nie krócej jednak niż do dnia 15 kwietnia br.

ZARZĄDZENIE REKTORA - ODWOŁANIE ZAJĘĆ DO 15 KWIETNIA 2020